מוצרים

8cbbe284-c9a6-4f11-aadd-069c74b4dad9.jpg_400

חריטה וכרסום משולב

כרסום 5 צירים

כרסום + הרכבה

cb073689-8814-4748-967f-af8e54054533.jpg_400
375a4165-5aad-4fdb-b582-6287c1d3c3d3
6194638a-e34f-43d6-ab41-37c61dd3d827.jpg_400

בניית מכונות על פי דרישת הלקוחות

חריטה וכרסום משולב

חריטה וכרסום משולב

db92d4b5-1da6-4477-870b-469c3cdff149
e3795284-9f17-4b3e-ab23-e1713a7824ae
e2e632fb-8256-429b-922c-d334721c1afe

כרסום 

כרסום 

חריטה משולב כרסום